تناقض ۳ قانون پایه‌ بانکی

طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی، از تداوم فعالیت نظام بانکی بر مبنای سه قانون اصلی مربوط به دهه های ۵۰ و ۶۰ انتقاد کرد.

به گفته وی، این سه قانون دارای تضاد و مغایرت‌های گوناگون با یکدیگر هستند.

مشروح این گفتگو را در اینستاگرام ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد