داستان راندن تورم از آمریکا

مروری بر یک ورق از اقتصاد آمریکا، زمانی که آمریکا تورم را برای همیشه کنار گذاشت.

در سال ۱۹۷۹ پاول ولکر به ریاست فدرال رزرو رسید و سکان پولی آمریکا را به دست گرفت.

سیاست تورم زدایی که پاول ولکر آن را اجرا کرد چه بود؟ ولکر چگونه آن را اجرایی کرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد