ریسک ابتلا در کدام کشور بالاست ؟

با شیوع موج پنجم کرونا در کشور این بار شاهد گسترش کرونای دلتا هستیم که از لحاظ مسری بودن بسیار قوی تر از انواع قبلی است.

آمارها گویای آن است که در روزهای اخیر آمار ابتلا در ایران از روزی ۲۰ هزار نفر فراتر رفته است.

اگر نگاهی به آمار ابتلا و فوت در کشور ایران، هند، ترکیه و عراق بیاندازیم، در می یابیم که آمار فوت در ایران به بالاترین سطح از یک ماه و نیم اخیر رسیده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد