بازار سیاه خرید مجوز

یکی از موانع راه‌اندازی کسب و کار در کشور فرایند پیچیده دریافت مجوز است.

موضوعی که بسیاری از متقاضیان را درگیر بروکراسی‌های اداری می‌کند. 

فرایند طولانی و پیچیده صدور مجوز بسیاری از متقاضیان راه اندازی کسب و کار را ناامید می‌کند. 

حتی در مواقعی این فرایند طولانی باعث می‌شود تا متقاضیان با پرداخت هزینه‌های هنگفت، در بازار سیاه نسبت به خرید مجوز اقدام کنند.

علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با اکوایران از عوامل طولانی شدن صدور مجوز کسب و کار می‌گوید.

نکته عجیب اینکه حتی گفته می‌شود کارشناسان جزء در برخی دستگاه‌ها به راحتی می‌توانند در صدور مجوز کسب و کار سنگ اندازی کنند!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد