رئیسی تجربه خاتمی را تکرار می‌کند ؟

طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت هشتم از تجربه تک نرخی کردن ارز در دولت خاتمی می‌گوید.

وی معتقد است: تمام خیر و برکت های اقتصاد ایران در آن زمان، به دلیل از بین رفتن فساد و نظام چند نرخی بود.

مظاهری می‌گوید: اگر نظام تک نرخی حاکم باشد، یکی از اثرات بدون معطلی و فوری آن ریشه کن شدن قاچاق است.

بخشی از گفت‌وگوی اکوایران با طهماسب مظاهری را ببینید.

مشروح این گفتگو را در اینستاگرام ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد