چرایی مقاومت برای حذف مجوزهای کسب و کار

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی از چرایی مقاومت برای حذف مجوزهای کسب و کار پرده پرداشت.

به گفته علی فیروزی، بر اساس مطالعات صورت گرفته، ۵۱ درصد از خدمات دولت، وابسته به صدور مجوز است.

وی، این حجم از نیازمندی به صدور مجوز را تحت عنوان «غول» تعبیر می‌کند.

مشروح این گفتگو را در اینستاگرام ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد