بخشی از گفت‌وگوی اکوایران با طهماسب مظاهری را ببینید.

مشروح این گفت‌و‌گو را در اینستاگرام ببینید.