سفره خانوار ۴۳/۶ درصد گران شد

گزارش مرکز اطلاعات راهبردی وزارت کار که چند روز پیش منتشر شد حاوی نکات جالبی است

 اینکه بیشترین ضریب تاثیر بر تورم نقطه به نقطه تیر با اختلاف مربوط به اجاره بوده و سپس حمل و نقل است و بیشترین ضریب تاثیر تورم ماهانه تیر مربوط به اجاره و نیز بهداشت و درمان بوده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد