ساماندهی فضای مجازی به فیلترینگ ختم می شود ؟

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی که قرار بود دیروز در مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد به نوبت جلسه دیروز نرسید.

دیروز در زمان تنفس مجلس نشستی با حضور سخنگوی کمیسیون فرهنگی برگزار شد که در این جلسه مجید نصیرایی به سوالات خبرنگاران درباره این طرح پاسخ داد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد