جهش سیمان و آینده مبهم مسکن

اگر یادتان باشد وقتی که قطع مکرر برق در تهران و چند شهر مختلف بحرانی شد خبر رسید که با تعطیل شدن کارخانه های سیمان و فولاد قرار است مشکل برق بخش خانگی برطرف شود.

کمی بعد گفته شد که به این کارخانه های صنعتی اجازه داده شده که با برق شبانه بخشی از تولیدشان را ادامه دهند اما حالا که قیمت سیمان ۵۰۰ برابر شده مشکلات این تصمیم در حال نشان دادن خودشان هستند البته بعضی ها هم می گویند که آنچه کار بازار سیمان را به اینجا رسانده فقط قطعی برق نیست بلکه واسطه های شناخته شده این بازار که قبل از قطعی برق هم کارشان را شروع کرده بودند با خرید تولیدات کارخانه ها و تزریق قطره چکانی آن به بازار قیمت را به شکل عجیبی بالا نگه داشته اند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد