آشفتگی اقتصاد جهان در مواجهه با کرونا دلتا

مجله اکونومیست در مقاله‌ای از عدم قطعیت‌ها و آشفتگی اقتصاد جهان در مواجهه با گونه دلتا ویروس کرونا یاد کرده است.

سیگنالی که از بازارها می‌رسد بسیار ضد و نقیض است و تحلیل وضعیت را دشوار کرده است. شرح کامل مقاله را در ژورنالیست ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد