منشا پول‌های هنگفت در سینما

صف‌ فیلم‌ها برای اکران، دقیقا در زمان تعطیلی سینماها به دلیل کرونا نشان از خواب سرمایه در این حوزه دارد که ضرر زیادی را متحمل سازندگان آن می‌کند.

اما چگونه است که با این حال تلاش‌ها برای تولید فیلم ادامه دارد و روزانه اخبارهای متفاوتی از شروع پروژه‌های جدید با همکاری هنرمندان مشهور می‌شنویم؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد