خطرات سرمایه‌گذاری در ترکیه

بررسی وضعیت تورم در هر کشوری، یکی از پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری در آن کشور است.

هفته‌نامه اکونومیست در اخرین شماره خود، وضعیت تورم ترکیه را بررسی و ادعای اقتصادی سیاست‌مدران ترکیه را راستی آزمایی کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد