آنچه در زاگرس می‌سوزد

بخشی از جنگل‌های کشور هر ساله دچار حریق می‌شود و درصد زیادی از آن از بین می‌رود.

پوشش گیاهی ارزش‌های زیادی را برای کشور به همراه دارد، ارزش جنگل‌های زاگرس بیش از میلیاردها تومان برآورد شده جنگلی که جزو سرمایه ملی محسوب می‌شود که نادیده گرفتن آن ضررهای زیادی را برای کشور به بار خواهد آورد 

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد