آب و آتش نفت

بازار نفت هفته‌های اخیر را در یک دوراهی آشکار پشت سر گذاشته است.

 فراز و فرودهای قیمتی که نشان می‌دهد برآیند اخبار مثبت و منفی در این مقطع، فعالان را با یک دو دلی مواجه کرده است؛ بازاری مملو از ریسک‌های مختلف سیاسی و اقتصادی! بازی نفت با آب و آتش!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد