نگرانی از ورود اتوبوسی نیرو به شهرداری

نگرانی از زیر و رو شدن نیروها در شهردار مهم ترین نگرانی برخی از اعضای شورای شهر ششم بعد از انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران است.

برخی از اعضای شورای شهر ششم از زاکانی خواستند که موضع خود را در این خصوص شفاف کند. او قول داد که مدیران بی تخصص را برای کارآموزی به شهرداری نیاورد و از نیروهای درون شهرداری استفاده کند. 

اما پاسخ زاکانی توانست اعضای شورا را قانع کند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد