فضای مجازی با ورژن کره شمالی ؟

طرح مجلس در حوزه بومی سازی فضای مجازی در ایران به اعتقاد برخی کارشناسان و صاحبنظران حوزه علوم سیاسی، در کره شمالی و چین هم اجرا شده.

طرحی که برخی فعالان حوزه علوم سیاسی معتقدند، طراحان آن فقط نگاه فنی و مهندسی به این طرح داشتند و تبعات سیاسی و اجتماعی آن را در نظر نگرفتند.

طرح مجلس در حوزه صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چقدر با روح قانون اساسی و اسناد بالادستی همخوانی دارد؟ 

اکوایران در گفت و گو با روح الله اسلامی عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد تبعات و آثار این طرح را بررسی کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد