نظر وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی

سید احسان خاندوزی از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شد.

 یکی از مصائب اقتصاد ایران که طی سال های اخیر مورد انتقاد صاحب نظران بود، موضوع تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد است که بیستم فروردین ماه ۱۳۹۷ در شورای هماهنگی سران قوا به تصویب رسید. 

به تعبیر برخی کارشناسان از روز تصویب آن، به عنوان شب شوم اقتصاد ایران یاد می شود. 

احسان خاندوزی در مصاحبه ای که در آذرماه سال گذشته و همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اکوایران داشت، در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی می گوید. 

اکوایران بخش کوتاهی از این مصاحبه را بازنشر می کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد