چه کسی سرپرست همشهری را منصوب کرد ؟

انتصاب سرپرست همشهری با امضای سرپرست بود یا شهردار منتخب؟

روز گذشته مهدی مذهبی به عنوان سردبیر و سرپرست روزنامه همشهری منصوب شد. رسانه ها اعلام کردند او همزمان  سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری است.

اما این انتصاب با حکم سرپرست شهرداری است یا با نظر علیرضا زاکانی شهردار منتخب. علیرضا جاوید، سرپرست شهرداری تهران  گفت: سرپرست روزنامه همشهری مشکل شخصی داشتند و نمی توانستند به کار ادامه دهند و هیات مدیره همشهری با بررسی فردی را به صورت موقت برای ادامه سرپرستی تعیین کردند. طبیعتاً تمامی انتصابات بعد از حضور شهردار تهران آقای زاکانی انجام خواهد شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد