طالبان همسایه ایران می‌ شود ؟

طالبان بعد از تصرف اغلب شهرهای افغانستان، در آستانه تصرف کابل است که در این صورت، کل افغانستان را قبضه خواهد کرد.

سقوط کامل این کشور، علاوه بر تبعات بسیار برای مردم افغانستان، برای کشورهای همسایه از جمله ایران چالش های امنیتی بسیاری به همراه خواهد داشت. همچنین پرسشی که شاید بسیار مهم باشد اینکه چطور طالبان انقدر سریع توانست به کابل برسد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد