بزنگاه بازارها در هفته جاری

در این هفته، داده های مهمی منتشر خواهد شد که از آن جمله می توان به داده های خرده فروشی سالانه چین اشاره کرد که کمتر از انتظارات %۱۰.۵ عدد %۸.۵ اعمال شد که می تواند نشانه تاثیر گذاری گونه دلتا بر اقتصاد چین باشد.

اما چه داده های مهمی از آمریکا منتشر می شود و بازارها به این داده ها چه واکنشی نشان می دهند؟

اکوایران در گفت و گو با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به این موضوع می پردازد.

مشروح گفتگو را در اینستاگرام مشاهده کنید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد