محدودیت‌ها از تهران تا اروپا

تعطیلی سراسری پس از بارها مخالفت در انتها تصویب شد و بار دیگر کشور به طور کامل تعطیل شد.

اما چرا محدودیت‌های اعمال شده تاثیری در روند بیماری نداشته و کشور با همه مشکلاتش مجبور به تعطیلی شده؟ 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد