وام مسکن مجردها و زوجین چقدر آب می‌خورد؟

هزینه دریافت وام مسکن بدون سپرده، از محل خرید اوراق حق تقدم طی حدود دو هفته گذشته افزایش پیدا کرد.

بر این اساس مجردها برای خرید امتیاز وام مسکن باید ۲۸۰ برگ و متاهلین در صورت تقاضا برای دریافت وام زوجین باید ۴۸۰ برگ اوراق از بانک مسکن یا بازار سرمایه خریداری کنند. 

با احتساب نرخ اوراق نماد تسه خردادماه، هزینه دریافت وام مسکن چقدر است؟

البته می توانید اوراق ماه‌های گذشته را که نرخ‌های پایین تری دارند را خریداری کنید. این نکته را هم مد نظر قرار دهید که انقضای امتیاز اوراق مدنظر برای دریافت وام به پایان نرسیده باشد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد