حلقه نزدیکان رئیسی در کابینه

۴ وزیر پیشنهادی رئیسی سابقه همکاری با او در زمان تصدی اش بر آستان قدس رضوی و قوه قضائیه را دارند و رئیس جمهور جدید ترجیح داده این بار در کابینه با آنان همکاری کند.

افرادی که از حلقه نزدیکان رئیس جمهور جدید برای حضور در دولت سیزدهم به مجلس پیشنهاد شده اند. رضافاطمی امین وزیر پیشنهادی صمت، عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات، محمدمهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی ارشاد و حسین باغ گلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ازجمله این افراد هستند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد