نگاه عقب‌ مانده به معادن ایران

همواره در سیاستگذاری اقتصادی کشور به معادن ایران به چشم انبار مواد اولیه نگاه می‌کنند و عدم نگاه مستقل به بخش معدن باعث شده که این بخش پیشرفت بسیار کمتری را نسبت به صنایع پایین دست خود تجربه کند.

دیدگاهی که از نظر کارشناسان عملا معادن را به انباری متروکه از حیث سیاستگذاری صحیح، بدل کرده است.

مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران در گفت‌وگویی با اکوایران به این موضوع می‌پردازد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد