نسخه موافقان برای دیپلماسی رئیسی

با آن که مخالفان کابینه رئیسی به ویژه مخالفان برجام معتقدند رئیسی و تیمش بر شرایط تحریمی پیروز میشود اما حل مشکلات تحریمی در این مسیر را مشخص نمی‌کنند، استدلال موافقان کلیت کابینه در این باره چیست؟

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد