هزینه زندگی زیر خط فقر

بر اساس گزارش جدیدی که توسط وزارت رفاه و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و مرکز آمار منتشر شده، خط فقر سرانه سال ۱۳۹۹ معادل یک‌‌میلیون و ۲۵۴ هزار تومان است.

همچنین خط فقر در این سال، برای خانوارهای سه نفره، ۲‌میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره این رقم برابر ۳میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است. 

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸درصدی داشته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد