تیک تاک بازارها به شماره درآمد

در این هفته برخی آمارهای مهم مانند شاخص مدیران خرید تولیدی و خدماتی در آمریکا، شاخص اطمینان مصرف کننده در ناحیه یورو و شاخص فضای کسب و کار در آلمان منتشر خواهد شد.

اما یکی از مهم ترین رویدادها در هفته پیش رو سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در اجلاس جکسون هول است. این اجلاس هر ساله برگزار می شود و صحبت های پاول در این نشست تاثیر زیادی بر بازارها دارد.

آیا فدرال رزرو سیاست های خود را تغییر می دهد؟ در این هفته باید منتظر شنیدن چه سخنانی باشیم؟

اکو ایران در این برنامه در گفت و گویی با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به این موضوع می پردازد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد