پولی برای درس خواندن می‌ ماند ؟

گزارش تازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعات جالب و قابل تأملی در مورد ویژگی‌ های تحصیلی دانش‌ آموزان شهرهای مختلف کشور ارائه می‌ دهد.

گزارشی که در آن به مسائلی مثل میزان تحصیلات والدین بچه‌ها و میانگین نمره دانش‌آموزان استان‌های مختلف هم اشاره شده است. بررسی داده‌های این گزارش به ما دید کاملی در مورد ارتباط وضعیت اقتصادی استان‌های مختلف و وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان این استان‌ ارائه می‌کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد