تاکتیک خرید زمان برای مهره چینی در کمیسیون ها

شش جلسه از جلسات علنی شورای شهر تهران گذشته است اما هنوز ترکیب کمیسیون های شورای شهر مشخص نشده این درحالی است که نمایندگان شورای ششم در شوراهای شهرستان و استان ، کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ... مشخص شده اند.

تشکیل نشدن کمیسیون های اصلی شورای شهر تهران تاکنون ۲ بار موضوع تذکر اعضا به هیات رییسه شوری شهر تهران بوده است. یکشتبه هفته گذشته این موضوع در دستور کار شورا قرار گرفت اما ارائه گزارش توسط معاونت  هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران طولانی شد و زمان به بررسی این دستورجلسه نرسید. 

روز سه شنبه نیز به دلیل کسالت مهدی چمران این موضوع از دستورجلسه خارج شد. به نظر می آید طولانی شدن این روند مهره چینی برای به دست آوردن بیشتر ریاست کمیسیون ها توسط دسته های سیاسی داخل شوراها هستند. به نظر می آید سهم مدیران سابق شهرداری یا همان اعضای نزدیک به محمد باقر قالیباف یک کمیسیون باشد هرچند که با تغییر ترکیب کمیسیون ها و ابراز تمایل افراد تازه به کمیسیون حمل و نقل و عمران نمی توان در این خصوص اظهار نظر قطعی کرد.

اعضای نزدیک به محسن پیرهادی نیز ریاست یکی از کمیسیون های اصلی را به دست خواهند گرفت. به نظر می آید چالش اصلی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه است که حبیب کاشانی عضو نزدیک به چمران داوطلب حضور در این کمیسیون است، احمد صادقی یکی از جدی ترین گزینه های ریاست این کمیسیون است و ناصر امانی هم اگر در این کمیسیون باقی بماند می تواند یکی از گزینه های داوطلب برای ریاست کمیسیون برنامه و بودجه باشد. اخبار غیر رسمی از احتمال ریاست مهدی عباسی بر کمیسیون معماری و شهرسازی و داوطلب شدن نرجس سلیمانی برای خضور در کمیسیون نظارت و حقوقی را دارد. هرچند که احتمال دارد در جلسه هم اندیشی روز شنبه باز هم ترکیب کمیسیون ها تغییراتی داشته باشد. احمد صادقی عضو شورای شهر تهران درخصوص تاخیر عجیب تشکیل کمیسیون ها در شورای شهر توضیح می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد