دست نیمه مرئی وزیر برای قیمت‌ها

چهارشنبه هفته گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۰۵ رای موافق، ۶۰رای مخالف، ۱۴ رای ممتنع و ۶ رای سفید با تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی سید رضا فاطمی امین موافقت کردند.

وزیر ۴۷ ساله صمت در این مدت از برنامه های خود برای وزارتخانه اش پرده برداری کرد. اما آنچه که در بین سخنان این مدت او مشخص نیست این است که سرانجام او می‌خواهد برای مسائل مهم اقتصادی وزارتخانه صمت چه کند؟ قیمت گذاری دستوری یا آزادسازی قیمت؟ برنامه اش برای مجوز ها و رفع موانع تولید چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد