چشم مالیاتی به سود بورسی

در گزارشی که اخیرا توسط مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی منتشر شده، به مواردی اشاره شده است که توصیه های این نهاد به دولت رییسی است.

از اتخاذ دیپلماسی قوی و لزوم تعامل سازنده با جهان و مبارزه با فساد و رانت جویی و رشوه گرفته تا بسته اعتباری به ایرانیان و بسته تسهیلات خرید و رهن مسکن و غیره.

اما یکی از موارد جالبی که در این برنامه پیشنهادی پژوهشکده اتاق بازرگانی ارائه شده، مالیات ستانی از بورس و ملک است. موضوعی که این سوال را به وجود می آورد آیا در جبران کسری بودجه، اولویت با منابع است یا مصارف؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد