بودجه رویایی پایتخت محقق می شود ؟

از زمانی که بودجه ۴۸ هزار میلیاردی شهر تهران در صحن شورای شهر تهران مصوب شد بسیاری آن را با وجود شرایط کرونایی و سردی بازار مسکن رویایی دانستند.

توجه اصلی در بودجه ۱۴۰۰ به درآمد های شهرسازی است، اعضای شورای شهر تهران وعده داده اند که نرخ عوارض ساختمانی را تعدیل می کنند. آیا با کاهش نرخ عوارض بودجه ۱۴۰۰ پایتخت محقق می شود ؟

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران معتقد است که تعدیل قیمت ها تقاضای ساخت و ساز را افزایش داده و درآمدها در مجموع افزایش پیدا می کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد