آلمان در آغاز دورانی جدید؟

کمتر از یک ماه تا انتخابات آلمان باقی مانده است.

 این کشور به عنوان یکی از اعضای تاثیرگذار اتحادیه اروپا که در تمام سال های گذشته سعی کرده در مورد مناقشات مربوط به ایران میانه‌روتر از کشورهای دیگر اروپایی ظاهر شود و در بسیاری مسائل نقش میانجی را ایفا کند، حالا قرار است بعد از ۱۵ سال وارد مرحله‌ای تازه شود، مرحله‌ای که با کنار رفتن آنگلا مرکل زن پرقدرتی که سال‌ها صدراعظم بود شروع می‌شود. این که کدام جناح در آلمان روی کار بیاید می‌تواند از جهات زیادی برای بسیاری از کشورها اهمیت داشته باشد مخصوصا برای ما که در آستانه یکی از مهم‌ترین مراحل مذاکرات برجامی هستیم و در شرایطی که در ایران و آمریکا دولت‌های جدیدی روی کار آمده‌اند که نزدیک کردن آنها به هم اراده زیادی می‌خواهد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد