رابطه تورم با پایه پول و نقدینگی

در گفتگوی اختصاص اکوایران با دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به این موضوع پرداخته‌ایم که اساسا چه ارتباطی بین رشد دو شاخص پایه پولی و نیز نقدینگی با تورم وجود دارد؟

در تئوری های اقتصادی این همبستگی چگونه است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد