کارت بکشید واکسن بزنید

بخش خصوصی اولین محموله واکسن را وارد کرده است، واکسنی که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده که چطور به شبکه واکسیناسیون اضافه خواهد شد.

اما همزمان خبرهایی به دست اکوایران رسیده که برخی شرکت‌های خصوصی در حال دریافت وجه از کارکنانشان هستند؛ آن هم رقم‌های میلیونی.

درحالی که خبرها می‌گوید واکسن بخش خصوصی مستقیم به وزارت بهداشت تحویل شده، اما عده‌ای می‌گویند که همین واکسن قرار است به صورت فروشی در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد