ابعاد پیچیده پرونده هسته‌ای

ابعاد پرونده هسته ای ایران هر روز پیچیده‌تر و گسترده تر از گذشته می شود؛ پیچیدگی های این پرونده نشان می‌دهد که گشودن گره برجام خیلی ساده نیست و هر دولت و هر تیم مذاکره کننده ای روی کار باشند، این روند سخت و زمانبر خواهد بود.

 


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد