نیاز استراتژیک ایران به چین

تمام کشورهای شرق و شمالی ایران از متحدان چین هستند و در بسیاری از پروژه‌ها با چین همکاری دارند.

ایران اگر نخواهد با چین همکاری کند، چین بدون نیاز به ایران پروژه‌های خود را پیش خواهد برد و لزوم همکاری بیشتر با چین احساس می‌شود.

این روزها پیش‌بینی می‌شود که چین حضور جدی خود را در معادن افغانستان گسترش خواهد داد، موقعیتی که حضور جدی ایران را با توجه به پتانسیل‌های خود در حوزه معدن و صنایع معدنی در معادن افغانستان رقم می‌زند.

کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی سنگ آهن و فولاد این موضوع را بررسی می‌کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد