تیغ دولت بر رگ بساز بفروش ها

مشکل عرضه مسکن کجاست ؟ ارتباط عرضه مسکن با نوسانات قیمت ها چگونه است ؟

وظیفه دولت در وضعیت حال حاضر بازار مسکن چیست؟

داود سوری، اقتصاددان، در مصاحبه با اکوایران پاسخ می دهد.

مشروح گفتگو را در اینستاگرام مشاهده کنید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد