میراث اقتصادی آمریکا برای طالبان

طالبان در امارت اسلامی‌اش در حال جشن و پایکوبی است.

علت این خوش حالی پایان حضور آمریکا در افغانستان است، شبه‌نظامیان طالبان طی روزهای گذشته بارها از پایان اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکایی و متحدانش به عنوان نشانه‌ای امیدوارکننده از آغاز روزهای افزایش رفاه و آسایش مردم این کشور یاد کرده‌اند، شاخص های اقتصادی از دو دهه حضور آمریکا در افغانستان چه کارنامه ای را نشان میدهد؟ طالبان ۲۰۲۱ با اقتصاد افغانستان چه خواهد کرد؟

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد