علت این خوش حالی پایان حضور آمریکا در افغانستان است، شبه‌نظامیان طالبان طی روزهای گذشته بارها از پایان اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکایی و متحدانش به عنوان نشانه‌ای امیدوارکننده از آغاز روزهای افزایش رفاه و آسایش مردم این کشور یاد کرده‌اند، شاخص های اقتصادی از دو دهه حضور آمریکا در افغانستان چه کارنامه ای را نشان میدهد؟ طالبان ۲۰۲۱ با اقتصاد افغانستان چه خواهد کرد؟