آمادگی فولادی‌ها برای افزایش نرخ سوخت

اخیرا گزارش از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده که به بررسی تاثیر افزایش نرخ انرژی بر صنعت فولاد پرداخته است.

در این گزارش ادعا شده افزایش ۲۰۰ درصدی تعرفه برق وگاز برای صنایع فولادی، ضمن اینکه تاثیری بر قیمت مصرف کننده ندارد، حاشیه سودی حدودا ۱۵ درصدی را کماکان برای آنها به ارمغان خواهد آورد؛ گرچه این عدد برای شرکت هایی که از زنجیره تامین برخوردار نیستند کمتر است و ممکن است زیر ۱۰ درصد باشد. گرچه باز هم ادمه فعالیت آنها را تهدید نمی‌کند.

در این گزارش به رانت گسترده ای که از قِبل انرژی نسیب صنعت فولاد میشود پرداخته شده است.

گرچه عنوان شده که افزایش قیمت برق و گاز مصرفی تنها بخشی از بسته جامع اصلاح زنجیره فولاد است و باید آزادسازی قیمت ها و اصلاح تعرفه های واردات و صادرات و مواردی دیگر نیز لحاظ شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد