اتاق فکری با ۸۰ برابر درآمد نفتی ایران

در قرن ۲۱ هند جایگاه خود را در بین برترین کشورها در تحقیقات علمی پیدا کرده است. هند با سرعت در حال ربودن گوی سبقت از کشورهاست.

یک نمونه‌اش اینکه در زمینه تحقیقات فضایی در سطح جهان در بین پنج کشور برتر قرار گرفته است.

هزینه تحقیق و توسعه تکنولوژی هند تقریبا ۸۰ برابر درآمد نفتی و یک پنجم جی دی پی ایران است.

هندوستان چگونه توانست به این جایگاه برسد؟ 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد