رویای مسکن احمدی نژاد در دولت رئیسی

دولت سیزدهم در حوزه مسکن وعده ای را داده: ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال.

آیا این وعده با حضور افراد دولت احمدی نژاد و تکرار همان سیاست ها شدنی است؟

علی سعدوندی، اقتصاددان، در گفت و گو با اکو ایران پاسخ میدهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد