میلاد حاتمی دروغ گفت ؟

صدا و سیما بخشی از اعترافات میلاد حاتمی، یکی از شاخ‌های سابق اینستاگرام را که در سایت های شرطبندی هم فعالیت داشت منتشر کرده است.

فارغ از حاشیه‌های این برنامه ما به راستی آزمایی بخشی از حرف‌های میلاد حاتمی پرداخته ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد