گزینه‌های دروازه‌بانی اقتصاد ایران

با گذشت بیش از یک ماه از معرفی کابینه سید ابراهیم رئیسی هنوز تکلیف کرسی ریاست بانک مرکزی مشخص نشده است.

در حالی که گمانه زنی ها ادامه دارد یک سوال مهم آن است که گزینه های احتمالی چه کسانی هستند؟و در نهایت چه کسی دروازه بان تیم اقتصادی می شود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد