واردات خودرو آزاد نمی شود

اصلاح بخشی از طرح ساماندهی خودرو، دو هفته در دستور کار صحن علنی است اما همچنان نوبت بررسی آن فرا نرسیده تا ایراد شورای نگهبان رفع شود.

گرچه مواد جنجالی این طرح از آزادسازی واردات خودروی سواری هیبریدی و برقی حکایت داشت اما روح الله ایزدخواه اصلی ترین مدافع طرح در مجلس می گوید که قرار نیست واردات خودرو آزاد شود. البته مرکز پژوهش ها آخرین نسخه اصلاح شده را نیز دارای ایراد ترویج استفاده از خودرو خارجی و همچنین دارای مشکل ارزی می داند. بر اساس اصلاحات جدید، قرار است هر ۶ ماه محاسبه شود که چه مقدار تقاضای موثر در بازار وجود دارد و بر اساس کمبود خودروی داخلی، اقدام به واردات خودروی خارجی صورت گیرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد