نقش تحریم در واکسیناسیون دیرهنگام ایران: هیچ!

سازمان بهداشت جهانی، عصر امروز چهارشنبه ٢۴ شهریور ١۴٠٠ کنفرانسی در قاهره با عنوان «کرونا در خاورمیانه با تمرکز بر ایران»، برگزار کرد که «دکتر ریک برینان»، نماینده سازمان بهداشت جهانی در منطقه شرق مدیترانه و «دکتر جعفر حسین سعید»، نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران، از شرکت کنندگان این کنفرانس بودند.

دکتر برینان، در پاسخ به سوال خبرنگار اکوایران در رابطه با نقش تحریم‌ها در دسترسی ایران به واکسن می‌گوید هیچ کشوری به دلیل تحریم‌ها از دسترسی به واکسن‌های برنامه‌ی کوواکس محروم نشد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد