ارتباط پروژه ساخت مسکن میلیونی با تورم چیست؟

علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با اکوایران پاسخ می‌دهد.