خانه متری به نفع خریدار است؟

امکان خرید خانه از طریق بازار سرمایه و با ابزار اوراق سلف موازی مسکن قرار است در آینده نزدیک فراهم شود.

یکی از ویژگی‌های این طرح به استناد اظهارات برخی کارشناسان، این است که حتی متقاضیان می توانند متراژ کمی از مساحت یک پروژه را خریداری کنند و به این واسطه، ارزش پول آنها در طول اجرای پروژه حفظ می شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد