سود عرضه اولیه از ایران تا چین

غالباً از میانگین بازده روز اول عرضه‌های اولیه در کشورهای مختلف، به‌عنوان معیاری برای متناسب بودن ارزشگذاری عرضه‌های اولیه استفاده می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین بازدهی بالای عرضه های اولیه در روز عرضه، در بورس‌های کشورهای در حال توسعه نظیر چین، هند، اردن و مالزی بیشتر از کشورهای توسعه یافته بروز می‌کند.

در گزارشی که توسط سازمان بورس منتشر شده،  ایران را در زمره کشورهایی قرار گرفته که به دلیل قیمت‌گذاری کمتر از ارزش ذاتی، عرضه اولیه‌ها اصطلاحا شیرین می‌شوند!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد